Dobrý den všem! Pokud máte zájem o domluvu první schůzky, kontaktujte mě telefonicky nebo SMS. Pokud jste již mými klienty, rezervujte si termín přes objednávkový systém. Těším se na setkání!
Barbora Orendáčová
Logoped

Čemu se věnujeme u dětí

* opožděný vývoj řeči (stimulace vývoje řeči)

* obtíže s příjmem potravy od kojeneckého věku

* narušená artikulace hlásek

* vývojová porucha jazyka (vývojová dysfázie)

* narušená plynulost řeči (koktavost, breptavost)

* narušená zvuková stránka řeči (huhňavost, palatolalie)

* vývojová dysartrie, vývojová dyspraxie

* symptomatické poruchy řeči při jiném základním onemocnění

Čemu se věnujeme u dospělých

* narušená artikulace

* narušená plynulost řeči (koktavost, breptavost)

* poruchy polykání (dysfagie)

* získané poruchy řeči např. po cévní mozkové příhodě, úrazech (afázie, dysartrie)

* kognitivně-komunikační deficit (neurodegenerativní onemocnění)

naše PRINCIPY A NA CO KLADEME DŮRAZ

Přizpůsobení náročnosti i terapie možnostem dítěte a rodiny

Respektování individuality

Posilování sebedůvěry

Podpora odpovědnosti rodičů a jejich aktivity

Pozitivní zpětná vazba

Jak to u nás vypadá

SE KTERÝMI POJIŠŤOVNAMI MÁME SMLOUVU

Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Ambulance má uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami: 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna, 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

JAK BUDE NAŠE SPOLUPRÁCE VYPADAT

Jak bude naše spolupráce vypadat? Na úvodním, hodinovém setkání, se podíváme na to, s jakými těžkosti Vy nebo Vaše dítě zápolí, a stanovíme cíle. Na dalších, 45ti minutových setkáních na nich budeme postupně pracovat. Mým úkolem bude Vás celým procesem provázat, Vaším úkolem bude cvičit, cvičit, cvičit. Ve cvičeních na doma najdete materiály k práci mimo naše setkávání. Naše spolupráce končí v okamžiku, kdy jsou naše společné cíle dosaženy, nebo se kdykoli během terapie můžete rozhodnout spolupráci ukončit.

Ordinační doba

Pondělí

7:30 – 12:00

12:30 – 16:00

Úterý (Mgr. Jana Horynová)

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Čtvrtek

8:00 – 11:00

12:30 – 15:30

Pátek

7:00 – 10:00

Kdo s vámi bude pracovat

MUDr. Mgr. Barbora Orendáčová

“Jsem klinická logopedka s dlouholetou praxí. Mám zkušenost s prací s dětmi i dospělými, s běžnými i specifickými problémy (terapie předčasně narozených dětí, péče o děti s kombinovaným postižením, dospělí po ORL operacích a cévních mozkových příhodách). Zabývám se i alternativní komunikací (znakový jazyk, komunikační tabulky) a jsou mi blízké principy senzomotorické integrace. “

Mgr. Jana Horynová