Výslovnost

O narušené výslovnosti (dyslalii) hovoříme v případě, kdy jedinec není schopen používat jednotlivé hlásky podle příslušných jazykových norem. Vyslovuje hlásku chybně, zaměňuje ji, nahrazuje jinou hláskou nebo hlásku úplně vynechává. Do určitého věku hovoříme o dyslalii fyziologické – dítě má nárok hlásku nesprávně tvořit (ve 4 letech neumí R). Schopnost správně vyslovovat souvisí se souběžným dozráváním struktur mozku (artikulační zralost 6 – 7 let).

Na pořadí vývoje artikulace není jednotný názor. V publikaci Klinická logopedii (Portál 2002) je uveden následující přehled toho, co děti v daném věku mohou zvládnout:

Do 1 roku: MBP, AEIOU, DTNJ
Do 2 let: K G H CH OU AU VF
Do 3 let: DTN L Bě Pě Mě Vě
4 roky: ĎŤŇ, začíná vývoj ČŠŽ
Do 6 let: CSZ, RŘ, kombinace CSZ a ČŠŽ

Obecně platí, že dítě se nejdříve naučí používat hlásky závěrové (BPM, …). Ve vývoji artikulace se jako poslední objevují ty hlásky, které jsou pro konkrétní jazyk charakteristické (pro češtinu Ř).

Pracovní materiály

Pracovní materiály pro nácvik hlásek při narušení výslovnosti, kdy hláska je tvořena chybně – na jiném místě nebo jiným způsobem, umožňují hravé cvičení na doma. 

Návodem ve videu se můžete inspirovat při cvičení výslovnosti – upevňování hlásek. Obrázky s hláskami najdete ve Výběru hlásek (vlevo).

Při nácviku je vhodné vybírat obrázky tak, aby neobsahovaly hlásky, které dítě ještě nezvládá.