Gramatika

Gramatika (mluvnice) je soubor pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje tvarosloví (morfologie – skloňování jmen, časování sloves, odvozování nových slov) a větnou skladbu (syntax). V běžném použití jazyka jsou morfologie a syntax provázány.