Slovní zásoba

Čím jsou slova lépe uspořádána, tím rychleji a přesněji je vyhledáme a aktivně použijeme. S pomocí pracovních listů, které si zde může stáhnout a použít, si procvičíte třídění slov do skupin, vzájemné vztahy mezi slovy a výbavnost slov a další. Slovní zásoba je mentální slovník, kde jednotlivé pojmy jsou vzájemně propojené – tvoří síť. Všeobecnou dohodou vzniklo označení předmětu – SLOVO, všeobecná představa slova – POJEM (význam slova). Čím jsou slova lépe uspořádaná, tím rychleji a přesněji jsme je schopni vyhledat.

Vývoj pojmů má určitá stádia (Vygotskij):

1. stupeň
Dítě spojuje předměty pod jeden pojem (1 konkrétní slovo = 1 konkrétní předmět).

2. stupeň
Vytváření vztahů mezi jednotlivými pojmy (předškolní věk).

3. stupeň
Vyčleňování podstatných znaků, čím se pojmy odlišují. Stupně 2 a 3 se překrývají.

Slovní zásobu tvoří JÁDRO, což jsou slova, která potřebujeme k běžnému životu, a OBAL – specifická slovní zásoba, která je daná našimi zájmy, prostředím.