Logopedické pexeso

Při hraní pexesa procvičujete schopnost soustředění se na zrakové podněty, vnímání obsahu viděného (například porozumění obrázku na kartičce), zapamatování si viděného obrázku a zapamatování si umístění obrázku na herní ploše. K tomu v logopedickém pexesu přistupuje vyslovení slova, které obsahuje procvičovanou hlásku. Obrázky na kartičkách jsou voleny tak, aby název předmětu na obrázku obsahoval procvičované hlásky nebo skupiny hlásek v určitém umístění ve slově (na začátku, uprostřed nebo na konci slova). Jako u každého cvičení i zde je potřeba dbát na „správnost provedení cviku“. Nejde tedy o rychlost, ale o správnost vyslovení. Hraní logopedického pexesa je příkladem toho, že lze spojit příjemné s užitečným – zábavu se cvičením.